Aktuality

22. června 2012
Pokud se s námi chcete potkat osobně, tak budeme na akci ISPFORUM 2012, která se koná 25. - 27. června 2012 . Telefon - viz. Kontakty.

21. října 2010
Opět se Vám hlásíme z moravského Sillicon Valley - z vývojového centra AKgate serveru. Projekt neustále žije, server je dále vyvíjen a zlepšován. Nejdůležitější novinky v Akgate serveru, které byly implementovány v poslední době, jsou následující:

 • AKgate server je nyní postaven na Linuxu verze Debian Squeeze, kernel verze 2.6.32.
 • Účtování provozu uživatelů je nově postaveno na kernel modulu xt_ACCOUNT (xtables-addons) s ukládáním do RRD databází. Grafy jsou tak mnohem přehlednější, admin má možnost grupovat uživatele do skupin a vytvářet grafy dle libosti stávající utilitou drraw na www rozhraní.
 • Kódování webového rozhraní jsme změnili z Latin 2 na UTF8, což je mnohem univerzálnější, a mělo by to přispět i k jednodušší správě www rozhraní.
 • V aplikaci pro logování provozu bylo doděláno www rozhraní, ve kterém se dá jednoduše vyhledávat podle zadaných kritérií (např. datum, čas, IP adresa, port, protokol atd.), a výsledek exportovat do formátu csv.
 • AKgate server nyní umožňuje jednoduché propojení WAN portů AKgate serverů "spřátelených sítí", takže provoz mezi jejich vnitřními sítěmi se pouze routuje (neNATuje). Umožňuje to vzájemnou správu vnitřních zařízení navzájem mezi sítěmi za těmito AKgate servery.
 • V nastavení je možné jednoduše nastavit pravidelné zálohování nejdůležitějšího konfiguračního souboru na externí FTP server nebo odeslat ho mailem přes SMTP server.
 • K již existující obecné možnosti vyčítání údajů přes SNMP protokol a jejich ukládání do RRD databází nyní přibyla možnost jednoduše online číst SNMP informace ze strojů s Mikrotikem (síla signálu) a zobrazit je na www rozhraní.
 • Také je možné jednoduše přesměrovávat DNS dotazy na jiné DNS servery (např. při změně providera, kdy uživatelé mají u sebe napevno původní DNS servery).
Nejen všechny výše uvedené novinky, ale všechna nastavení v AKgate serveru jsou pro adminy velmi jednoduše nastavitelná v konfiguračních souborech AKgate serveru, přičemž jejich aplikování do linuxových pravidel již provádí sám AKgate server. Admin sítě tedy nemusí mít v podstatě žádné znalosti o linuxu, ale díky používání AKgate serveru může plně využívat jeho výborné serverové schopnosti.

Opět připravujeme další seminář, který bude zaměřen nejen na možností AKgate serveru, ale i na další oblasti správy sítí. Bude se konat na jaře příštího roku. Pozvánka i přihláška zde budou včas uvedeny. Uživatelé AKgate serverů dostanou pozvánku také emailem.

26. dubna 2009
Po delší době je zde opět souhrn novinek za uplynulý rok při vývoji AKgate serveru.

 • Loňský seminář se velmi vydařil. Probrali jsme různé užitečné oblasti řízení sítí, a oba večery jsme u piva či vínka poseděli a říkali si zajímavé historky s našimi uživateli. Závěrečné foto si můžete prohlédnout zde.
  Už plánujeme další ročník, podrobnosti se včas dozvíte na těchto stránkách.
 • AKgate server nově obsahuje aplikaci důležitou z hlediska splnění zákona o elektronických komunikacích (č. 127/2005) - § 97 odst. 3. Jedná se o logování provozu uživatelů, které po provozovateli sítě může požadovat např. policie při zjišťování pachatelů trestného činu.
 • Byla přidána podpora ovladače pro řízení provozu ve vnitřní síti na více síťových kartách - IFB.
 • Na www rozhraní přibyl výpis dynamických DHCP pronájmů (v sítích s DHCP serverem).
 • Byl úspěšně dokončen přechod na Debian verze Etch.
 • V základní verzi jsou kernely jak pro jednojádrová Pentia tak i pro SMP procesory.
 • Vytvořili jsme novou aplikaci RRDWatch - obdoba naší aplikace Netwatch.
  Princip aplikace je ten, že dokáže sledovat různé systémové hodnoty serveru (teplotu procesoru, zatížení procesoru, teploty HDD, otáčky ventilátorů atd.), a při překročení zadaných limitních hodnot pošle adminovi email (SMS). Po návratu do normálních hodnot (je možné zadat i hysterezi) je admin opět informován emailem (SMS).
 • V uživatelském www rozhraní serveru má nyní admin možnost jednoduše regulovat, které z údajů generovaných automaticky serverem se uživatelům mají zobrazit a které ne (např. rychlost linky, počet uživatelů, minimální garance apod.).
 • Drobné vylepšení v kreslení grafů statistik uživatelů.
AKgate server dále vyvíjíme, i když času není tolik, kolik bychom potřebovali. Věříme ale, že Vám brzy budeme moci sdělit další významné novinky ve vývoji AKgate serveru.

6. března 2008
Pozvánku na seminář a jeho program najdete ZDE.

7. února 2008
Pro adminy komunitních sítí v České i Slovenské republice bude v dubnu uspořádán Seminář, jehož programem budou témata užitečná při správě sítí, jako je ovládání Mikrotiků a trocha teorie o významu a principu routování. Obsahem bude také malé školení o funkci a ovládání AKgate serveru.
Neméně důležitým důvodem k uspořádání semináře ale je i to, že se všichni admini (ať už vlastnící AKgate server či ne) podobných komunitních sítí poznají, vymění si navzájem své zkušenosti, a navážou vzájemné kontakty.
Podrobnosti o semináři zde brzy uvedeme.

6. února 2008
Opět jsme tu s novinkami ve vývoji AKgate serveru, které za několik uplynulých měsíců byly aplikovány v nových funkcích serveru, případně vylepšením původních funkcí:

 • Začali jsme testovat přechod na novou stabilní verzi Linuxu distribuce Debian - Etch. Tím by se měly otevřít další možnosti pro přidávání nových aplikací, které ještě nebyly v předchozí verzi podporovány.
 • Byla přidána nová aplikace Arpwatch - sleduje výskyt nových a změněných kombinací MAC x IP. Tento nástroj může přispět k odhalení "černého pasažéra" v síti, případně ke zjištění různých pokustónů, kteří si různě mění IP adresy.
 • Další nová aplikace Collect daemon průběžně sleduje a ukládá do RRD databází hodnoty různých systémových proměnných, jako např. zatížení procesoru, vytížení systému, teploty HDD atd. A pomocí další aplikace Drraw je možné z uložených dat kreslit grafy za zvolená časová období.
 • Vylepšení v hlídání odesílané pošty na zadané SMTP servery umožňuje provozovat v síti vlastní SMTP server, kterému je pak povoleno rozesílat emaily na jakékoliv servery ve světě.
 • V aplikaci Netwatch, která hlídá dostupnost jednotlivých zařízení (IP adres) jak ve vlastní síti tak i na internetu, je nyní možné vybrat si způsob sortování zobrazených údajů, a také kliknutím na zařízení přímo skočit na jeho webovou stránku.
 • V aplikaci IPAC - zobrazení statistik je nyní možné filtrovat zobrazené grafy s použitím regulárních výrazů.
A samozřejmě připravujeme i další novinky, které brzy oznámíme.

8. srpna 2007
Po delší odmlce se opět hlásíme s novinkami z dílny tvůrců AKgate serveru.
Za uplynulé více než 4 měsíce bylo do AKgate serveru aplikováno spousta dalších větších či menších vylepšení. Co je tedy nového?

 • Kompletní aktualizace těchto www stránek, včetně přidání dalších kontaktů na nás - tvůrce AKgate serveru (viz. odkaz Kontakt).
 • Veřejné IP adresy. V AKgate serveru přibyla druhá možnost, jak dát uživatelům veřejnou IP adresu. První možnost je v provozu již téměř rok, a znamená přiřazení rozsahu IP adres přímo na vnitřní interface. Nově je ale možné dát více veřejných IP adres přímo na WAN port serveru, a v konfiguračním souboru přiřadit vnitřní IP adresu konkrétního PC k dané veřejné IP adrese. Každý z obou způsobu veřejných IP adres má své výhody, ale i nevýhody.
 • Routování veřejných IP. V souvislosti s veřejnými IP adresami a jejich použitím v rozsáhlejších sítích, vznikla na serveru nutnost routovat určitý veřejný rozsah, který se nachází až za nějakým dalším vnitřním routerem. Tuto funkčnost nyní AKgate server má.
 • Hlídání limitů. Několik dalších vylepšení se týká hlídání limitů. Např. admin nyní může v konfiguračním souboru centrálně říct, jestli se mají rozesílat emaily o překročení, nebo nemají. Dále je u hodinového limitu nyní možné počet překročení jednotlivých uživatelů nulovat každý den. A také nyní admin může určitou IP adresu nebo rozsah IP adres vyřadit z hlídání počtu otevíraných spojení, což může být dobré například při přeprodeji konektivity dalšímu subproviderovi.
 • Rozšíření modulu Money - nově je možné říct, jestli se lidem má nebo nemá posílat upozornění na zaplacení, a případně si i zvolit den v měsíci, kdy se má hromadně rozesílat.
  Dále je možné si i přesně napsat text rozesílané zprávy, a také závěrečný pozdrav v emailu, který se pak také využívá při rozesílání jiných druhů zpráv uživatelům (info o objemu přenesených dat s grafem uživatele za uplynulé období (den, týden, měsíc), upozornění o překročení hlídaného limitu, ...)
 • Nově se nyní automaticky generují linuxové konfigurační soubory (hosts a iptraf.desc).
 • K nejčerstvějším vylepšením patří sledování teploty HDD se zápisem výsledků do logu. Připravujeme ale i grafické zpracování, podobně jako při hlídání dostupnosti vnitřních AP.
A na AKgate serveru pracujeme i nadále, takže novinek bude stále dost.


1 2 3


 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena