Popis funkcí serveru AKgate

Server AKgate je aplikační server určený pro řízení sítě počítačů, které společně sdílí připojení na internet. Je obzvlášť vhodný pro řízení komunitních sítí, pro které je primárně vytvářen. Rozvíjí se hlavně díky zkušenostem administrátorů takových počítačových sítí, a díky tomu obsahuje téměř vše, co admin takové sítě může potřebovat. Navíc jeho vývoj stále pokračuje, přidávají se nové možnosti a vylepšují se již existující aplikace.

Jaké jsou jeho hlavní výhody?
Jeho hlavní výhodou je to, že díky jednoduché konfigurovatelnosti umožňuje řídit počítačovou síť i lidem, kteří operační systém Linux vůbec neovládají. Všechny základní parametry se nastaví při instalaci serveru a dál si admin už jen v jednom hlavním konfiguračním souboru nastavuje parametry, u kterých se předpokládá častější změna (přidání nových či odebrání neplatných uživatelů, parametry uživatelů, rychlost připojení, limit a čas kontroly limitu na uživatele, www a ssh přístup na server z internetu, port forwarding - "díry" do firewallu, atd.). Navíc těchto parametrů, které si může admin sám měnit, stále přibývá, tak jak přibývá možností AKgate serveru.
Díky vysoké stabilitě systému Linux není nutné věnovat serveru žádnou zvláštní péči. Pokud neselže hardware, server pojede měsíce bez potřeby jakéhokoliv zásahu. A když dojde k přerušení dodávky elektrické energie, po jejím obnovení se server bez problémů sám spustí a uvede do funkčního stavu.
A pokud chce mít admin úplný klid, nabízíme i vzdálenou správu tohoto serveru, díky které bude váš server pod dohledem kvalifikovaných odborníků.
Server lze také kdykoliv dále rozšířit instalací jakékoliv další linuxové aplikace, kterou admin potřebuje. Není tedy v podstatě žádné omezení v tom, co server umí. Vždy se dá cokoliv přiinstalovat (na rozdíl od hardwarových routerů, které nikdy nebudou umět víc, než co uměly v okamžiku jejich koupě - pomineme-li drobná vylepšení změnou firmwaru).

Server běží na operačním systému Linux, který je ideální pro serverové aplikace. Je to hlavně díky jeho stabilitě, možnostem rozšíření a ceně - Linux je operační systém spadající pod GNU licenci a je tedy volně šiřitelný.


 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena