Příklady z ostrého provozu AKgate serveru

Zde vám nabízíme několik ukázek z různých AKgate serverů v ostrém provozu. Z důvodu zachování anonymity budou jména uživatelů buď pozměněna nebo zamlžena.

Stránky jsou vytvářeny automaticky serverem (až na 1 vyjímku rozdělení linky), proto jsme zachovali jejich původní vzhled a otevřou se vám v novém okně.

  • statistiky ukazují grafické vyjádření množství přenesených dat v závislosti na čase. V ukázce si můžete zobrazit pravidelně vytvářené grafické statistiky za uplynulou hodinu, den, týden a měsíc. Možnost vytvořit statistiky za zvolené časové období vám umožňuje zobrazit grafy za jakékoliv vámi zvolené období (v ukázce to samozřejmě z pochopitelných důvodů není funkční).
    Vidět můžete celkové grafy i grafy za jednotlivé protokoly. Příklad je ukázkou ze stránek uživatelů, admin má k dispozici i textové statistiky a další týkající se překročení limitů přenesených dat.

  • ak.conf je hlavní konfigurační soubor AKgate serveru. V tomto souboru admin sítě nastavuje všechny důležité parametry.

  • parametry sítě jsou uživatelskou aplikací a zobrazují jak společné parametry, tak parametry náležící právě tomuto uživateli. To může být např. jeho minimální garantovaná rychlost, maximální rychlost nebo velikost limitu přenesených dat.

  • Netwatch - hlídání linky je serverová aplikace, která v pravidelných intervalech posílá zadaný počet pingů na hlídané IP adresy. Tyto mohou být jak externí na internetu, tak interní na vnitřní síti (APčka apod.). Z výsledků se spočítá ztrátovost a průměrná odezva, která se zobrazí tak jak je uvedeno v příkladu. Pokud některý z těchto parametrů překročí zvolenou hraniční hodnotu (např. 40% ztrátovost nebo 600ms odezva), server tuto skutečnost navíc zapíše do logu nebo odešle emailem (SMS) adminovi, stejně tak jako stavy DOWN nebo UP ('26.7.2007 17:56 AP17-Louky DOWN' apod.). Navíc se tyto údaje zapisují každou minutu do databáze, ze které se pak vytvářejí grafy. Ty si můžete v případě vážného zájmu prohlédnout na našem ostrém serveru, do kterého bychom Vám dali dočasný přístup.
    Statistické údaje z modulu Netwatch byly již u několika sítí v minulosti použity jako důkaz k tomu, že linka od ISP je nekvalitní, a tento pak musel linku vylepšit (nejčastěji přechodem do 5GHz pásma).

  • wifi statistika zobrazuje různé informace o klientech připojených na AP (samozřejmě pouze v případě wifi karty v serveru). Jsou to údaje o APčku samotném (ESSID, kanál, max. zadaná rychlost a počet špatných paketů), a potom také informace o jednotlivých klientech, jako např. jméno uživatele, IP adresa, MAC adresa, množství přenesených dat každým směrem, % a počet paketů přenesených v jednotlivých rychlostních kategoriích, aktuální rychlost každým směrem a také SNR (odstup signálu od šumu).

  • hitparáda jak už samotný název napovídá, patří mezi "nejoblíbenější" aplikace, protože obsahuje žebříček uživatelů s počty jejich překročení limitu přenesených dat za měsíc, a to jak aktuální, tak i za minulé měsíce. Počty překročení se zobrazují i graficky.

Pokud budete mít vážný zájem o náš server, můžeme vám zpřístupnit webové stránky na ostrém AKgate serveru, a to jak uživatelské, tak i administrátorské. Tam se můžete podívat, jaké informace má administrátor sítě dostupné přes webové rozhraní, a jaké informace vidí uživatel sítě. 
 
(c) AKgate server 2004 všechna práva vyhrazena